Nikea Boru Donatım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Nikea Boru Donatım İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Tersane sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, gemi inşa ve onarım faaliyetlerini yürüten çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla önemli bir konudur.

Bu sektörde çalışanlar, yüksek riskli işlerde bulundukları için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine büyük önem verilmelidir. İşte tersane sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı temel konular:

 1. Risk Değerlendirmesi: Tersane işletmeleri, işyerindeki potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve bu tehlikelerin neden olduğu riskleri değerlendirmek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmalıdır.
 2. Eğitim ve Bilinçlendirme: Tersane çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli eğitim almalıdır. Bu eğitimler, güvenli çalışma prosedürlerini, kişisel koruyucu ekipman kullanımını ve acil durum planlarını içermelidir.
 3. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Tersane çalışanları, işlerini yaparken gerekli KKE’yi kullanmalıdır. Bu ekipmanlar, baş, göz, kulak, solunum yolu ve vücut korumasını içerebilir.
 4. Yangın Güvenliği: Tersanelerde yangın güvenliği önemlidir. Yangın söndürme ekipmanları, yangın alarm sistemleri ve yangın tatbikatları gibi önlemler alınmalıdır.
 5. İş Kazaları ve İncident Raporlama: İş kazaları veya yaklaşan tehlikeli durumlar derhal rapor edilmelidir. Bu raporlar, benzer olayların önlenmesine yardımcı olur.
 6. Tehlikeli Kimyasallar: Tersanelerde kullanılan kimyasallarla ilgili güvenli depolama, kullanım ve atık yönetimi prosedürleri önemlidir.
 7. İş Sağlığı Muayeneleri: Tersane çalışanlarının düzenli olarak iş sağlığı muayenelerinden geçmeleri gerekebilir.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: İş sağlığı ve güvenliği konularını yönetmek ve sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla bir iş sağlığı ve güvenliği komitesi oluşturulabilir.
 9. Acil Durum Planları: Tersane işletmeleri, yangın, deniz kazaları veya diğer acil durumlar için acil durum planları geliştirmeli ve çalışanlarını bu planlar konusunda eğitmelidir.
 10. Yasal Yükümlülükler: Tersane işletmeleri, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelere ve standartlara uymakla yükümlüdür.

Tersane sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaşamlarını korumak ve işyerindeki tehlikeleri en aza indirmek için kritik bir rol oynamaktadır. İşletmeler, bu konuya gereken önemi vermeli ve sürekli olarak iyileştirme yapmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, insanlara bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için yardım etmek, insanlara ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğini söylemek veya sadece onlara bilgi vermek şeklinde gerçekleşiyor. Eğitim sadece resmi “sınıf” kursları, yasal şartları sağlama ve çalışabilmek için belge(sertifika) almaktan ibaret olmadığının bilinciyle eğitim faaliyetlerimizi yürütürüz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlar ve düzenlerken bu eğitimlerle;

 • Çalışanlarınızın sağlık ve güvenliğini korumak için en temel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize,
 • Çalışanlarımızın yaptıkları iş nedeniyle yaralanmamaları veya hastalanmamalarını daha etkin sağlayacağımıza,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışmanın herkes için alışkanlık haline geleceğine,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi geliştireceğine ve uygulamalara katkı sağlayacağına,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini mümkün olduğu ölçüde sağlamak için gereken her türlü bilgi, talimat ve eğitimi sağladığımıza,
 • İşyeri tehlikelerinin nasıl tanımlanacağı, raporlanacağı ve kontrol edileceği konusunda farkındalık oluşturduğumuza

İnanıyoruz.

Etkin bir eğitim;

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkin olmalarına katkıda bulunacaktır;

Kazaların ve hastalıkların neden olabileceği psikolojik, sosyal ve maddi sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Sınıf ortamı dışında da gerçekleştirilen faaliyetler eğitimin daha etkili olmasını sağlar. İş başında eğitim ve çalışma sahası oryantasyonu, güvenlik kavramlarının aktarılmasında, tehlikelerin ve bunların kontrollerinin anlaşılmasında ve iyi uygulamaların benimsenmesinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Başlıca planlı ve periyodik olarak düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri; temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işe başlama eğitimleri, işbaşı İSG eğitimleri, yüksek riskli faaliyetler ile ilgili eğitimler, acil durum destek ekibi eğitimleri, kaza sonrası işe dönüş eğitimleridir.

 • İşe başlama eğitimleri

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, yapılacak iş hakkında bilgi sahibi olan mühendis, tekniker ve formenler tarafından çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verdiğimiz eğitimlerdir.

 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Tersaneye giren her çalışana haftada üç kez olmak üzere, her temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 2 iş günü 16 saat olacak şekilde gerçekleştiririz.

Bu eğitimlere katılan ve senesini tamamlayan çalışanlarımıza uzaktan veya örgün olarak yıllık yenileme eğitimleri(16 saat) veririz.

 • İşbaşı İSG eğitimleri

Oluşturulan program dâhilinde hafta içi her gün iş başı öncesinde en az yarım saat olmak üzere kayda değer riskleri içeren faaliyet konuları, gerçekleşen tehlikeli durumlar, ramak kalalar, kaza olay inceleme raporları ve aylık İSG kurul kararları çalışanlarla paylaşılır.

 • İş kazası değerlendirme ve işe dönüş eğitimleri

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitimleri veririz. Bu eğitimler esnasında kazanın kişi üzerinde bırakabileceği psikolojik etkilerin olup olmadığını değerlendiririz. Kayda değer bir tespitimiz olması durumunda çalışan ve yöneticileriyle paylaşırız.

 • Acil durum destek ekibi eğitimleri

Tüm personellere acil durumlar hakkında bilgilendirme eğitimleri veririz. Acil durum destek ekiplerinde yer alan çalışanlarımıza görevleri doğrultusunda yetkili kurumlardan aldırdığımız yangın, arama kurtarma, ilkyardım eğitimlerini planlı ve periyodik olarak gerçekleştiririz.

 • Salgın hastalıklar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başta olmak üzere, uzaktan eğitim ve iş başı İSG eğitimleri ile çalışanlarımızı salgın hastalıklar ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendiririz.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile yukarıda bahsedilen rutin eğitim faaliyetleri dışında; yüksekte güvenli çalışma, tehlikeli kimyasallar ile güvenli çalışma, kapalı alanda güvenli çalışma gibi eğitim organizasyonları yaparak tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş bir iş güvenliği kültürü oluşturma çabasındayız.

Nikea Boru Donatım olarak her zaman işimizin ve iş arkadaşlarımızın sağlığına önem vermekteyiz.

Bir yanıt yazın